Oferta serii broszur [11] ”Strony Jana Pająk" w formacie PDF
(dwujęzycznie po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
12 czerwca 2016 roku


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF

(Po polsku:)

Broszury [11] w PDF

Źródłowa replika tej strony

Tekst [10] w PDF

Monografia [1/5] w PDF

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Brochures [11] PDF

Source replica of this page

Monograph [1/5] PDF

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu


(Aquí en espańol:)

Seismograph

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Seismograph

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Seismograph

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

geocities.ws/immortality

soul.frihost.org

telekinesis.esy.es

(Stare bo rzadko aktualizowane:)

morals.mypressonline.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Strona ta gratisowo oferuje serię broszurek [11] w najbezpieczniejszym wobec wirusów komputerowych formacie PDF, które to broszurki z serii [11] dostarczają drukowalnej formy da wybranych (tj. najważniejszych i najszerzej czytanych) stron autorstwa dra inż. Jana Pająk. Dane bibliograficzne wszystkich owych broszurek z serii [11] są jak następuje:
Dr inż. Jan Pająk, "Strony Jana Pająk - nazwa_publikowanej_strony.pdf" (Wellington, Nowa Zelandia, 2013 rok, ISBN 978-1-877458-66-8).Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Jakie są cele tej strony:

       Głównym celem tej strony jest gratisowe udostępnianie zainteresowanym czytelnikom broszurek z serii [11], które to broszurki publikują w formacie "PDF" najważniejsze i najbardziej poczytne strony jakie ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję. Ów główny cel jest zrealizowany już w punkcie #B1 tej strony.
       Odnotuj, że z takim publikowaniem stron także w odmiennym formacie PDF wiąże się kilka istotnych "szczegółów" które też warto poznać. Przykładowo, jednym z nich są "powody" dla których niektóre swoje strony staram się oferować także w owym formacie zwanym "PDF" (od angielskiego "Portable Document Format") - który to format popularnie znany jest także jako "ADOBE", "ADOBE.PDF", albo "ADOBE ACROBAT". Najważniejsze z tych "powodów", to że takie zbroszurkowane strony mają znacznie klarowniejszy druk - są więc łatwiejsze i przyjemniejsze do czytania, na ekranie ich tekst NIE jest zaśmiecany żadnymi dodatkowymi informacjami ani reklamami, dają się łatwo zapamiętywać w naszych komputerach i potem czytać z własnego komputera już bez potrzeby ponownego szukania ich w internecie, dają się wydrukować z naszego komputera w formę ładnych broszurek i potem czytać w papierowej formie, komputerowe wirusy typowo ich się NIE czepiają, itd., itp. - po pełny wykaz ich zalet i wad patrz punkty #I2 i #I3 poniżej.
       Dodatkowym celem tej strony jest wyjaśnienie też zainteresowanym czytelnikom najważniejszych z owych "szczegółów" związanych z publikowaniem stron internetowych także w formacie PDF. Wszakże osoby spoza internetowej społeczności NIE bardzo mają gdzie o szczegółach tych się dowiedzieć. Tymczasem "diabeł tkwi właśnie w szczegółach" - co przypomina nam angielskie przysłowie "devil is in details". Wiadomo bowiem, że zrealizowanie nawet najlepszej idei może zostać "wyłożone" niewłaściwym potraktowaniem choćby kilku drobnych szczegółów - czego doskonałą ilustracją może być np. porównanie ekonomicznych powodów dla upadku komunizmu w Polsce i w byłym ZSRR, z olśniewającym sukcesem ekonomicznym komunistycznych Chin, albo też porównanie przeciągającej się depresji ekonomicznej krajów które egzekwują podatek typowo zwany VAT, z brakiem depresji ekonomicznej w krajach które owego podatku VAT jeszcze nie wprowadziły (tak jak uświadamia to nam punkt #T2 na stronie o nazwie humanity_pl.htm). Dlatego niniejsza strona wyjaśnia też przykładowo, dlaczego jest korzystne aby często czytane strony były dostępne także w formacie PDF, jakie są zalety i wady stron w formacie PDF w porównaniu np. ze zwykłymi stronami internetowymi dostępnymi w języku HTML, itd., itp. Aby wypełnić ów dodatkowy cel, niniejszą stronę uzupełniłem też o wszystkie owe dodatkowe opisy przytoczone tu poza i ponad wymaganym dla głównego celu jej punktem #B1.


#A2. Historia powstania niniejszej strony:

       Strony internetowe jakie ja publikuję zawierają raporty z wyników moich raczej dość unikalnych badań. Z pomocą więc tych stron, owe unikalne wyniki trafiają do czytelnika najszybciej, a stąd są najaktualniejsze. Niestety, używanie owych stron jako źródła informacji o wynikach moich badań jest nieco utrudnianie przez liczne wady stron internetowych udostępnianych w języku HTML (jaki to język HTML ja właśnie używam do programowania totaliztycznych stron internetowych) - patrz opisy owych wad zaprezentowane w "części #H" poniżej. Stąd istnieje też spore zapotrzebowanie na dostępność owych stron także w formacie PDF. Wszakże, jak już to podkreślałem, do stron w formacie PDF typowo wirusy się NIE doczepiają, na ekranie są one klarowniejsze i łatwiejsze do czytania, pozwalają one na łatwe wykonywanie z nich dobrze sformatowanych wydruków (tj. papierowych kopii tych stron), ich sabotażowanie jest trudniejsze niż stron w języku HTML, itd., itp. Dlatego od dawna przemyśliwałem jak dokonać takiego udostępniania swych stron właśnie w owym najbezpieczniejszym przed wirusami formacie PDF. W latach 2010 i 2011 opublikowałem nawet opracowanie [10] (ciągle dostępne na niektórych totaliztycznych serwerach - patrz "część #G" poniżej), które zawierało wszystkie moje ówczesne strony w formacie PDF. Niestety, na przekór że jego przygotowanie zajęło mi aż dwa lata, tamto opracowanie [10] okazało się potem niemal niemożliwe do aktualizowania z powodów wyjaśnionych w "części #G" poniżej. Stąd zmuszony byłem szukać innego, bardziej poręcznego i łatwiej aktualizowalnego rozwiązania. "Na najjprostrze rozwiązania naszych problemów zawsze wpaść najtrudniej". Stąd na pomysł, aby każdą swoją stronę publikować w formie odrębnej broszurki PDF wpadłem dopiero w połowie lutego 2013 roku. Oferowana na tej stronie seria broszurek, w moich publikacjach oznaczana symbolem [11], jest właśnie produktem tych długich poszukiwań i przemyśleń. Ciekawe teraz czy ona spełni w praktyce pokładane w niej nadzieje?


Część #B: Polskojęzyczne strony oferowane w formacie PDF:

      

#B1. Oto PDF wersje totaliztycznych stron, które można sobie otworzyć, przeczytać, lub/i załadować do swego komputera jednym kliknięciem myszy:

       W 2013 roku wszystkie opisowe totaliztyczne strony zostały przetłumaczone na bezpieczny format PDF i poniżej są już udostępnione gratisowo wszystkim zainteresowanym czytelnikom. Strony te mają formę niewielkich broszurek z serii [11], każdą z których po otworzeniu daje się czytać bezpośrednio z ekranu komputera, a także daje się wydrukować i czytać w formie papierowej. Można ją także łatwo załadować do własnego komputera aby mieć ją pod ręką bez potrzeby dalszego dostępu do internetu. Oto więc alfabetyczny wykaz nazw wszystkich (opisowych) totaliztycznych stron. Każda z nich obecnie jest już dostępna w formie owej małej broszurki [11] zapisanej w najbezpieczniejszym formacie PDF (normalnie do jakiego to formatu wirusy się NIE czepiają - po szczegóły patrz punkt #I2 poniżej), a stąd które czytelnik na życzenie może sobie otworzyć, wydrukować, lub przeczytać z ekranu komputera:

aliens_pl.pdf, 1.2 MB, z aliens_pl.htm (Kosmici),
antichrist_pl.pdf, 900 KB, z antichrist_pl.htm (Antychryst),
artefact_pl.pdf, 1.8 MB, z artefact_pl.htm (Artyfakt),
bandits_pl.pdf, 0.8 MB, z bandits_pl.htm (Bandyci wśród nas),
biblia.pdf, 900 KB, z biblia.htm (Biblia),
bitwa_o_milicz.pdf, 1.7 MB, z bitwa_o_milicz.htm (Bitwa o Milicz),
boiler_pl.pdf, 1.8 MB, z boiler_pl.htm (Grzałka soniczna),
changelings_pl.pdf, 800 KB, z changelings_pl.htm (Podmieńcy),
cielcza.pdf, 700 KB, z cielcza.htm (wieś Cielcza),
cloud_ufo_pl.pdf, 1.0 MB, z cloud_ufo_pl.htm (chmury UFO),
cooking_pl.pdf, 0.7 MB, z cooking_pl.htm (Postępowanie z żywnością),
day26_pl.pdf, 2.2 MB, z day26_pl.htm (26ty dzień),
dipolar_gravity_pl.pdf, 800 KB, z dipolar_gravity_pl.htm (Koncept Dipol. Grawitacji),
eco_cars_pl.pdf, 1.4 MB, z eco_cars_pl.htm (Samochody bez spalin),
evidence_pl.pdf, 1.2 MB, z evidence_pl.htm (Dowody działań UFO na Ziemi),
evil_pl.pdf, 1.3 MB, z evil_pl.htm (Zło),
evolution_pl.pdf, 1.3 MB, z evolution_pl.htm (Ewolucja ludzi),
explain_pl.pdf, 2.4 MB, z explain_pl.htm (Fotografie UFO),
faq_pl.pdf, 0.6 MB, z faq_pl.htm (FAQ - częste pytania),
fe_cell_pl.pdf, 800 KB, z fe_cell_pl.htm (Telekinetyczne ogniwo),
free_energy_pl.pdf, 1.4 MB, z free_energy_pl.htm (Darmowa energia),
fruit_pl.pdf, 2.4 MB, z fruit_pl.htm (Owoce tropiku),
god_istnieje.pdf, 0.9 MB, z god_istnieje.htm (Metody Boga),
god_pl.pdf, 1.5 MB, z god_pl.htm (O Bogu naukowo),
god_proof_pl.pdf, 1.8 MB, z god_proof_pl.htm (Dowód na istnienie Boga),
healing_pl.pdf, 1.4 MB, z healing_pl.htm (Uzdrawianie),
humanity_pl.pdf, 0.6 MB, z humanity_pl.htm (Lepsza ludzkość),
immortality_pl.pdf, 1.6 MB, z immortality_pl.htm (Nieśmiertelność),
jan_pajak_pl.pdf, 500 KB, z jan_pajak_pl.htm (O mnie (dr Jan Pająk) - wersja skrócona),
job_pl.pdf, 600 KB, z job_pl.htm (Poszukuję pracy),
karma_pl.pdf, 700 KB, z karma_pl.htm (Karma),
katowice.pdf, 700 KB, z katowice.htm (Zawalenie hali w Katowicach),
katrina_pl.pdf, 700 KB, z katrina_pl.htm (Katrina),
korea_pl.pdf, 2.9 MB, z korea_pl.htm (Korea),
landslips_pl.pdf, 1.3 MB, z landslips_pl.htm (Lawiny ziemne),
lo.pdf, 1.8 MB, z lo.htm (LO Milicz),
magnocraft_pl.pdf, 1.3 MB, z magnocraft_pl.htm (Magnokraft),
malbork.pdf, 2.5 MB, z malbork.htm (Malbork),
memorial_pl.pdf, 1.1 MB, z memorial_pl.htm (Memoriał),
milicz.pdf, 5.9 MB, z milicz.htm (Milicz),
military_magnocraft_pl.pdf, 0.8 M, military_magnocraft_pl.htm (Milit. magnokraft),
morals_pl.pdf, 1.0 MB, z morals_pl.htm (Prawa moralne),
mozajski.pdf, 1.0 MB, z mozajski.htm (Aleksander Możajski),
newzealand_pl.pdf, 2.8 MB, z newzealand_pl.htm (Nowa Zelandia),
newzealand_visit_pl.pdf, 1.3 MB, z newzealand_visit_pl.htm (Atrakcje N. Zelandii),
nirvana_pl.pdf, 1.0 MB, z nirvana_pl.htm (Nirwana)
oscillatory_chamber_pl.pdf, 1.1 MB, oscillatory_chamber_pl.htm (Kom. Oscylac.)
pajak_do_sejmu_2014.pdf, 2.8 MB, from pajak_do_sejmu_2014.htm (Sejm NZ?)
pajak_jan.pdf, 1.1 MB, z pajak_jan.htm (O mnie, dr inż. Jan Pająk)
pajak_na_prezydenta_2015.pdf, 1.0 MB, z pajak_na_prezydenta_2015.htm (?)
parasitism_pl.pdf, 0.8 MB, z parasitism_pl.htm (Pasożytnictwo),
partia_totalizmu.pdf, 0.9 MB, z partia_totalizmu.htm (Partia totalizmu),
partia_totalizmu_statut.pdf, 0.4 M, partia_totalizmu_statut.htm (Statut partii tot.),
petone_pl.pdf, 1.3 MB, z petone_pl.htm (Petone),
pigs_pl.pdf, 0.9 MB, z pigs_pl.htm (Świnka z chińskiego zodiaku),
plague_pl.pdf, 0.9 MB, z plague_pl.htm (Plaga),
portfolio_pl.pdf, 1.3 MB, z portfolio_pl.htm (Film "Dr Jan Pająk portfolio"),
prawda.pdf, 0.8 MB, z prawda.htm (Prawda),
predators_pl.pdf, 0.8 MB, z predators_pl.htm (Ludobójcy),
propulsion_pl.pdf, 1.2 MB, z propulsion_pl.htm (Napędy),
przepowiednie.pdf, 1.1 MB, z przepowiednie.htm (Przepowiednie),
quake_pl.pdf, 1.3 MB, z quake_pl.htm (Trzęsienia ziemi),
replicate_pl.pdf, 0.3 MB, z replicate_pl.htm (Replikuj),
rok.pdf, 1.6 MB, z rok.htm (Absolwenci PWr 1970),
rubik_pl.pdf, 0.6 MB, z rubik_pl.htm (Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9),
rubik_16_pl.pdf, 0.7 MB, z rubik_16_pl.htm (Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16),
sabotages_pl.pdf, 0.4 MB, z sabotages_pl.htm (Sabotaże),
seismograph_pl.pdf, 1.9 MB, z seismograph_pl.htm (Sejsmograf Zhang Henga),
shuttle_pl.pdf, 0.7 MB, z shuttle_pl.htm (prom kosmiczny Columbia),
solar_pl.pdf, 1.0 MB, z solar_pl.htm (Praktyka słonecznej elektryczności),
soul_proof_pl.pdf, 1.2 MB, z soul_proof_pl.htm (Dowód na duszę),
stawczyk.pdf, 1.1 MB, z stawczyk.htm (Wieś Stawczyk),
sw_andrzej_bobola.pdf, 1.5 MB, z sw_andrzej_bobola.htm (Św. Andrzej Bobola),
tapanui_pl.pdf, 1.6 MB, z tapanui_pl.htm (Tapanui),
telekinesis_pl.pdf, 700 KB, z telekinesis_pl.htm (Telekineza),
telekinetyka.pdf, 1.1 MB, z telekinetyka.htm (Telekinetyka),
telepathy_pl.pdf, 1.2 MB, z telepathy_pl.htm (Telepatia),
tfz_pl.pdf, 0.3 MB, z tfz_pl.htm (Strefa wolna od telekinezy),
timevehicle_pl.pdf, 1.0 MB, z timevehicle_pl.htm (Wehikuły czasu),
tornado_pl.pdf, 1.1 MB, z tornado_pl.htm (Tornado),
totalizm_pl.pdf, 900 KB, z totalizm_pl.htm (Totalizm),
ufo_pl.pdf, 900 KB, z ufo_pl.htm (UFOnauci),
ufo_proof_pl.pdf, 1.9 MB, z ufo_proof_pl.htm (Formalny dowód na istnienie UFO),
will_pl.pdf, 0.9 MB, z will_pl.htm (Wolna wola),
wroclaw.pdf, 1.9 MB, z wroclaw.htm (Wrocław),
wszewilki.pdf, 2.9 MB, z wszewilki.htm (Wieś Wszewilki),
wszewilki_jutra.pdf, 1.0 MB, z wszewilki_jutra.htm (Wszewilki jutra),
wtc_pl.pdf, 700 KB, z wtc_pl.htm (WTC),

Uwagi. Odnotuj, że:
(1) począwszy od 2013 roku wszystkie moje strony internetowe są już udostępniane w opisanym tu formacie PDF. Stąd jeśli strona jaką Ty czytelniku się szczególnie interesujesz NIE daje się załadować z niniejszego adresu, wówczas należy ją ładować z innego adresu wyszczególnionego w "Menu 3" - tak jak to wyjaśniam w punkcie #B2 poniżej;
(2) aby otworzyć i/lub załadować sobie broszurkę z wybraną przez siebie stroną, wystarczy kliknąć na powyższy zielony link z końcówką ".pdf", poczym czekać aż sama się ukaże, albo też (tylko w niektórych przypadkach) dodatkowo po kliknięciu wykonać instrukcje jakie czasami mogą się ukazać na ekranie komputera (po dokładne instrukcje ładowania - patrz też punkt #E1 poniżej),
(3) każda broszurka opisana jest powyżej w jednym wierszu który podaje kolejno: zielony link z fizyczną nazwą tej broszurki (to na ten link należy klinkąć myszą aby broszurkę tę sobie przeglądnąć lub załadować), przybliżone (najbliższe wyższe) rozmiary broszurki w tysiącach bajtów (KB), lub w milionach bajtów (MB), zielony link do fizycznej nazwy strony w HTML z której przygotowano tę broszurkę, w nawiasie () - logiczną nazwę tej strony używaną w "Menu 2";
(4) fizyczne nazwy stron użyte w powyższych linkach do oznaczania broszurek PDF z serii [11], pokrywają się z uzupełnionymi o przedłużenie ".pdf" fizycznymi nazwami totaliztycznych stron jakie broszurki owe publikują, a jakie to fizyczne nazwy są używane do wywoływania tych stron np. w Menu 2 z każdej totaliztycznej strony;
(5) proszę też odnotować, że przygotowanie każdej broszurki w PDF jest relatywnie pracochlonne. Stąd nową wersję broszurki przygotowuję tylko jeśli do danej strony wprowadziłem jakieś udoskonalenia które zmieniają jej merit. W przypadku zaś jedynie kosmetycznych zmian danej strony, nowej wersji broszurki w PDF NIE przygotowuję, ponieważ dla zmian czysto kosmetycznych tekst starej wersji ciągle utrzymuje swoją ważność.


#B2. Co czynić jeśli po kliknięciu myszą na wybraną powyżej broszurkę, broszurka ta się NIE załaduje:

       Niestety, jak to wyjaśnia punkt #I3 poniżej, objętość (tj. zapotrzebowanie na pamięć komputerową) każdej takiej broszurki z serii [11] publikującej w formacie PDF którąś z totaliztycznych stron, jest około dwukrotnie wyższa niż objętość danej strony internetowej w języku HTML (treść jakiej to strony broszurka ta publikuje). Tymczasem, sytuacja w jakiej ja się znajduję zmusza mnie abym do udostępniania swych stron używał wyłącznie darmowych serwerów. Spora zaś liczba owych darmowych serwerów internetowych które ja używam, nakłada najróżniejsze ograniczenia pamięciowe na oferowane z nich strony. Stąd praktycznie większość adresów pod jakimi ja wystawiam swe strony, NIE pozwala aby na nich oferować owe "głodne na pamięć komputerową" publikacje w formacie PDF. Może się więc zdarzyć, że niniejszy serwer jest też jednym z owych adresów o ograniczeniach pamięciowych, na którym NIE mogłem wystawić wybranej przez czytelnika strony w formacie PDF.
       Jeśli więc czytelnik odkrył, że po kliknięciu na wybrane linki z poprzedniego punktu, broszurki w PDF z totaliztycznymi stronami jakie zechciał przeglądnąć wcale NIE chcą się załadować, wówczas trzeba spróbować te same broszurki załadować z innego totaliztycznego adresu. W tym celu, najpierw z "Menu 3" tej strony należy wybrać inny niż niniejszy adres pod jakim udostępniane są broszurki z serii [11] w formacie PDF. Dalej trzeba kliknąć na ów inny adres aby przenieść się do wybranego, odmiennego serwera (adresu). Na owym innym zaś serwerze trzeba ponowić próby załadowania wybranej przez siebie broszurki ze stroną w PDF. Ów wybór innego serwera można też dokonać z wykazu wszystkich adresów z totaliztycznymi stronami udostępnianego poprzez "Menu 4" o nazwie menu.htm. Tyle, że w owym "Menu 4" wylistowane są także serwery, które wprawdzie oferują jakieś totaliztyczne strony, jednak wogóle NIE mają niniejszej strony i NIE oferują niczego w formacie PDF. Tymczasem w/w "Menu 3" z lewej krawędzi ekranu, zestawia wyłącznie te serwery (adresy) na które załadowałem już jakieś broszurki z serii [11] w formacie PDF. Jest więc większe prawdopodobieństwo, że dany adres występujący w "Menu 3" będzie jednak zawierał broszurkę jaką czytelnik właśnie się interesuje.


Część #C: Angielskojęzyczne strony oferowane w formacie PDF:

      

#C1. Oto PDF wersje totaliztycznych stron, które można sobie otworzyć, przeczytać, lub/i załadować do swego komputera jednym kliknięciem myszy:

       Owo wykaz nazw totaliztycznych stron, które począwszy od 2013 roku są dostępne w formie małej broszurki zapisanej w najbezpieczniejszym formacie PDF (normalnie do jakiego wirusy się NIE czepiają - po szczegóły patrz punkt #J1 poniżej), a stąd które czytelnik na życzenie może sobie otworzyć, wydrukować, lub przeczytać z ekranu komputera (aby otworzyć i/lub załadować sobie broszurkę z wybraną stroną wystarczy kliknąć na poniższy zielony link, poczym wykonać instrukcje jakie mogą się pojawić):

aliens.pdf, 1.2 MB, from aliens.htm (Aliens),
antichrist.pdf, 800 KB, from antichrist.htm (Antichrist),
artefact.pdf, 1.7 MB, from artefact.htm (Artefact),
bandits.pdf, 700 KB, from bandits.htm (Bandits amongst us),
bible.pdf, 700 KB, from bible.htm (The Bible),
bitwa_o_milicz_uk.pdf, 1.7 MB, from bitwa_o_milicz_uk.htm (Battle of Milicz),
boiler.pdf, 1.6 MB, from boiler.htm (Sonic boiler),
changelings.pdf, 700 KB, from changelings.htm (Changelings),
cielcza_uk.pdf, 600 KB, from cielcza_uk.htm (village Cielcza),
cloud_ufo.pdf, 0.9 MB, from cloud_ufo.htm (cloud UFOs),
cooking.pdf, 0.5 MB, from cooking.htm (Food handling),
day26.pdf, 1.9 MB, from day26.htm (26th day),
dipolar_gravity.pdf, 600 KB, from dipolar_gravity.htm (Concept of Dipolar Gravity),
eco_cars.pdf, 1.3 MB, from eco_cars.htm (Zero pollution cars),
evolution.pdf, 1.1 MB, from evolution.htm (Evolution of people),
evidence.pdf, 1.0 MB, from evidence.htm (Evidence of UFO activities),
evil.pdf, 1.1 MB, from evil.htm (Evil),
explain.pdf, 2.3 MB, from explain.htm (UFO photographs),
faq.pdf, 0.5 MB, from faq.htm (FAQ - questions),
fe_cell.pdf, 600 KB, from fe_cell.htm (Telekinetic cell),
free_energy.pdf, 1.3 MB, from free_energy.htm (Free Energy),
fruit.pdf, 2.2 MB, from fruit.htm (Tropical fruit),
god.pdf, 1.3 MB, from god.htm (God),
god_exists.pdf, 0.8 MB, from god_exists.htm (God's methods),
god_proof.pdf, 1.6 MB, from god_proof.htm (Proof for the existence of God),
healing.pdf, 1.3 MB, from healing.htm (Healing),
humanity.pdf, 0.5 MB, from humanity.htm (Better humanity),
immortality.pdf, 1.5 MB, from free_energy.htm (Immortality),
jan_pajak.pdf, 500 KB, from jan_pajak.htm (About me (Dr Jan Pająk) - short version),
job.pdf, 400 KB, from job.htm (My job search),
karma.pdf, 600 KB, from karma.htm (Karma),
katowice_uk.pdf, 500 KB, from katowice_uk.htm (Demolition of hall in Katowice),
katrina.pdf, 600 KB, from katrina.htm (Katrina),
korea.pdf, 2.8 MB, from korea.htm (Korea),
landslips.pdf, 1.2 MB, from landslips.htm (Landslides),
magnocraft.pdf, 1.2 MB, from magnocraft.htm (Magnocraft),
malbork_uk.pdf, 2.3 MB, from malbork_uk.htm (Malbork),
memorial.pdf, 1.1 MB, from memorial.htm (Memorial),
milicz_uk.pdf, 5.7 MB, from milicz_uk.htm (Milicz),
military_magnocraft.pdf, 0.7 MB, from military_magnocraft.htm (Military Magn.),
morals.pdf, 0.9 MB, from morals.htm (Moral laws),
mozajski_uk.pdf, 0.8 MB, from mozajski_uk.htm (Aleksander Możajski),
newzealand.pdf, 2.6 MB, from newzealand.htm (New Zealand),
newzealand_visit.pdf, 1.2 MB, from newzealand_visit.htm (New Zealand attractions),
nirvana.pdf, 0.8 MB, from nirvana.htm (Nirvana),
oscillatory_chamber.pdf, 1 MB, from oscillatory_chamber.htm (Oscill. Chamber),
pajak_for_mp_2014.pdf, 2.6 MB, from pajak_for_mp_2014.htm (NZ Parliament?),
pajak_jan_uk.pdf, 900 KB, from pajak_jan_uk.htm (About me - dr Jan Pająk),
parasitism.pdf, 0.7 MB, from parasitism.htm (Parasitism),
partia_totalizmu_uk.pdf, 0.7 MB, from partia_totalizmu_uk.htm (Party of totalizm),
partia_totalizmu_statute.pdf, 0.3, partia_totalizmu_statute.htm (Party tot. stat.),
petone.pdf, 1.1 MB, from petone.htm (Petone),
pigs.pdf, 0.9 MB, from pigs.htm (Pigs from Chinese zodiac),
plague.pdf, 0.7 MB, from plague.pdf.htm (Plague),
portfolio.pdf, 1.0 MB, from portfolio.htm (Film "Dr Jan Pająk portfolio"),
prawda_uk.pdf, 0.5 MB, from prawda_uk.htm (Truth),
predators.pdf, 0.6 MB, from predators.htm (Predators),
prophecies.pdf, 1.0 MB, from prophecies.htm (Prophecies),
propulsion.pdf, 1.2 MB, from propulsion.htm (Propulsion),
quake.pdf, 1.1 MB, from quake.htm (Earthquake),
replicate.pdf, 0.3 MB, from replicate.htm (Replicate),
rok_uk.pdf, 1.4 MB, from rok_uk.htm (TUWr graduates 1970),
rubik.pdf, 0.6 MB, from rubik.htm (Solving Rubik's cube 3x3=9),
rubik_16.pdf, 0.6 MB, from rubik_16.htm (Solving Rubik's cube 4x4=16),
sabotages.pdf, 0.4 MB, from sabotages.htm (Sabotages),
seismograph.pdf, 1.6 MB, from seismograph.htm (Zhang Heng Seismograph),
shuttle.pdf, 0.6 MB, from shuttle.htm (space shuttle Columbia),
soul_proof.pdf, 1.0 MB, from soul_proof.htm (Proof of soul),
stawczyk_uk.pdf, 1.0 MB, from stawczyk_uk.htm (Village Stawczyk),
sw_andrzej_bobola_uk.pdf, 1.3 MB, sw_andrzej_bobola_uk.htm (St Andrea Bo.),
tapanui.pdf, 1.4 MB, from tapanui.htm (Tapanui),
telekinesis.pdf, 600 KB, from telekinesis.htm (Telekinesis),
telekinetics.pdf, 1.0 MB, from telekinetics.htm (Telekinetics),
telepathy.pdf, 1.0 MB, from telepathy.htm (Telepathy),
tfz.pdf, 300 KB, from tfz.htm (Telekinesis Free Zone),
timevehicle.pdf, 800 KB, from timevehicle.htm (Time vehicles),
tornado.pdf, 1.0 MB, from tornado.htm (Tornado),
totalizm.pdf, 700 KB, from totalizm.htm (Totalizm),
ufo.pdf, 900 KB, from ufo.htm (UFOnauts),
ufo_proof.pdf, 1.7 MB, from ufo_proof.htm (Formal proof for the existence of UFOs),
will.pdf, 0.7 MB, from will.htm (Free will),
wroclaw_uk.pdf, 1.9 MB, from wroclaw_uk.htm (Wrocław),
wszewilki_uk.pdf, 2.7 MB, from wszewilki_uk.htm (Village Wszewilki),
wszewilki_jutra_uk.pdf, 0.9 MB, from wszewilki_jutra_uk.htm (Wsz. of tomorrow),
wtc.pdf, 500 KB, from wtc.htm (WTC),

Odnotuj, że do powyższego wykazu linków też odnoszą się wszystkie uwagi podane na końcu punktu #B1. Przykładowo nazwy stron użyte w powyższych linkach do angielskojęzycznych broszurek w PDF też pokrywają się z nazwami totaliztycznych stron jakie broszurki owe publikują, a jakie to nazwy są używane np. w Menu 2 z każdej totaliztycznej strony.


Część #D: Broszurki z totaliztycznymi stronami oferowane w językach innych niż angielski i polski:

      

#D1. Niemieckie broszurki z serii [11]:

       Jak dotąd tylko jedna broszurka PDF z serii [11] została opublikowana w języku niemieckim w lutym 2014 roku. Czytelnik może sobie ją przeglądnąć poprzez kliknięcie na link:

gott_existiert.pdf, 1.1 MB, z gott_existiert.htm (Metody Boga).


#D2. Hiszpańskie broszurki z serii [11]:

       Podobnie jak broszurki w języku hiszpańskim, również broszurki z serii [11] w języku hiszpańskim narazie też NIE zostały jeszcze przygotowane. Jednak kilka najważniejszych z nich, lub o największej liczbie czytelników, też w moich planach ma dosyć wysoki priorytet dla ich przygotowania. Radzę więc zaglądnąć tu ponownie za jakiś czas aby sprawdzić czy zostały już udostępnione. Oto nazwy totaliztycznych stron w języku hiszpańskim, które w pierwszym rzędzie rozważę do udostępnienia w formacie PDF:

free_energy_es.htm.
morals_es.htm,


#D3. Francuskie broszurki z serii [11]:

       Broszurki z serii [11] w języku francuskim narazie NIE zostały jeszcze przygotowane. Jednak kilka najważniejszych z nich lub o największej liczbie czytelników, w moich planach ma dosyć wysoki priorytet dla ich przygotowania. (Tym priorytetem zarządza poziom czytelnictwa jakie poszczególne z moich stron się cieszą.) Radzę więc zaglądnąć tu ponownie za jakiś czas aby sprawdzić czy zostały one już udostępnione. Oto nazwy totaliztycznych stron w języku francuskim, które mają najwyższy priorytet w moich planach, a stąd które w pierwszym rzędzie rozważę do udostępnienia w formacie PDF:

free_energy_fr.htm.
telekinesis_fr.htm,


#D4. Włoskie broszurki z serii [11]:

       W przyszłości planuję opublikować też niektóre broszurki z seii [11] w języku włoskim. W pierwszym rzędzie rozważone do opublikowana będą:

seismograph_it.htm.
free_energy_it.htm,


Część #E: Instrukcje załadowywania broszurek z serii [11]:

      

#E1. Instrukcje załadowywania:

       Oto instrukcje jakie mogą okazać się użyteczne:
       1. Aby otworzyć i przeczytać lub załadować do własnego komputera wybraną przez siebie broszurkę wystarczy kliknąć na zielony link z podaną w punkcie #B1 lub w punkcie #C1 nawą strony którą się wybierze. Jednocześnie należy sprawdzić co internet odpowie na owo kliknięcie i czy dana broszurka faktycznie się załaduje (jeśli się NIE załaduje wówczas trzeba wykonać działania opisane w punkcie #B2). Przykłądowo, aby otworzyć broszurkę z PDF tekstem strony o nazwie totalizm_pl.htm, (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik o nazwie jaką wybraliśmy zaopatrzeonej w przedłużenie ".pdf" - podobne jak w powyższym linku.
       2. Niektóre serwery i niektóre wyszukiwarki po kliknięciu na link wyświetlą wykaz opcji i instrukcji do wybrania, jakie wymagają podjęcia decyzji i dania komputerowi znać co czytelnik życzy sobie uczynić.


Część #F: Jak oferowana tu seria broszurek [11] jest zredagowana:

      

#F1. Broszurki te są dokładnym powtórzeniem stron jakie każda z nich prezentuje w formacie PDF, tyle że są uzupełnione o dodatkowo dodaną do nich stronę tytułową:

       Wszystko co zawarte jest na stronie internetowej o danej nazwie i danej dacie aktualizowania, jest też powtórzone w broszurce z publikacją owej strony.


#F2. Co zawiera strona tytułowa owych broszurek:

       Strona tytułowa owych kroszurek zawiera w sobie wszystkie informacje jakie spełniają zarówno wymogi legalne procesu ich publikowania (np. autora, tytuł, wydawcę, datę opublikowania, zastrzeżenia copyright, itp.), jak i informacje które są użyteczne dla ich czytelnika (jak datę opublikowania, adresy i kontakty autora).
       Oto przykład wyglądu strony tytułowej jednej z tych broszurek, publikującej naważniejszą totaliztyczną stronę o nazwie totalizm_pl.htm:


15 luty 2013 roku

Dr inż. Jan Pająk
”Strony Jana Pająk - totalizm_pl.pdf"

(tj. broszurka z tekstem strony internetowej o nazwie totalizm_pl.htm i tytule
"Totalizm: filozofia szczęśliwego, spełnionego i długiego życia")
Wellington, Nowa Zelandia, 2013 rok,
ISBN 978-1-877458-66-8.


Copyright © 2013 by dr inż. Jan Pająk.
       Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszej publikacji nie może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na kopiowanie tej publikacji zwolnieni są tylko ci którzy zechcą wykonać jedną jej kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na podnoszenie swojej wiedzy i dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności przynoszącej dochód czy zawodowej, a także że skopiowaniu poddadzą całą tą broszurkę - włącznie z jej stroną tytułową oraz wszystkimi rozdziałami, tablicami, ilustracjami i załącznikami.

       Data najnowszej aktualizacji strony internetowej prezentowanej niniejszą broszurką podana jest powyżej w górnym lewym rogu. (W przypadku dostępu do kilku egzemplarzy tej broszurki rekomendowane jest czytanie egzemplarza o najnowszej dacie aktualizacji!)

       Niniejsza broszurka zawiera tekst wskazywanej w jej tytule strony internetowej pióra dra inż. Jana Pająk. Z kolei owe strony są formą szybkiego raportowania czytelnikom wyników badań naukowych uzyskanych przez autora tej broszurki. Ich autor jest świadomy, że badania te i ich wyniki mają unikalny charakter, jako że wcześniej nikt w całym świecie NIE podejmował badań objętych zaprezentowaną tu broszurką. Dlatego idee które broszurka ta prezentuje stanowią intelektualną własność autora tej broszurki. Wszystkie opublikowane tu idee, teorie, wynalazki, rozwiązania, wyjaśnienia, opisy, itp., posiadające wartość dowodową lub dokumentacyjną, są opublikowane tutaj zgodnie ze standardami i wymogami przyjętymi dla publikacji (raportów) naukowych. Szczególna uwaga autora skupiona była przy tym na wymogu odtwarzalności i najpełniejszego udokumentowania źródeł, t.j. aby każdy naukowiec czy hobbysta pragnący zweryfikować lub pogłębić badania autora był w stanie dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one poufnego charakteru), powtórzyć ich przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych co autor wyników.

       Niniejsza broszurka jest kolejną z całego szeregu podobnych do niej broszurek w PDF, oferowanych zainteresowanym czytelnikom za pośrednictwem totaliztycznej strony o nazwie tekst_11.htm która upowszechnia PDF wersje najważniejszych i najbardziej poczytnych stron autora. Treść tej broszurki jest też reprezentowana w treści najnowszej monografii [1/5] o następujących danych bibliograficznych:
       Pająk J.: "Zaawansowane urządzenia magnetyczne",
       Monografia, Wellington, Nowa Zelandia, 2007 rok, 5 wydanie,
       w 18 tomach, ISBN 978-1-877458-01-9 do ISBN 978-1-877458-18-7.

Dane kontaktowe autora, ważne w 2013 roku - tj. w czasie przygotowywania tej broszurki:
       Dr inż. Jan Pająk
       P.O. Box 33250, Petone 5046, NEW ZEALAND
       Email: janpajak@gmail.com,


#F3. Broszurki też mają działające (zielone) linki:

       Wszystkie broszurki oferowaneju tu serii [11] ciągle mają aktywne swoje zielone linki które pozwalają na wywoływanie z nich jednym kliknięciem wielu innych stron i ilustracji. Stąd jeśli taka broszurka jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe zielone linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje.


Część #G: Stara wersja opracowania [10], z 2010 i 2011 roku, oferująca moje strony internetowe w drukowalnym formacie PDF, może być użyta do porównawczego sprawdzania "o co" i "jak" interesujące kogoś strony i tematy zostały w międzyczasie zaktualizowane:

      

#G1. Jak można załadować sobie z internetu stare opracowania [10] z wszystkimi totaliztycznymi stronami w formacie PDF (w wersjach tych stron z 2010 i 2011 roku):

       Owe opracowania [10] ciągle są dostępne w internecie aż pod całym szeregiem adresów. Aby je sobie załadować, wystarczy uruchomić totaliztyczną stronę o nazwie tekst_10.htm przykładowo poprzez kliknięcie na powyższy jej zielony link. Opracowanie to zawiera wersje moich stron jakie były upowszechniane w 2010 i 2011 roku. Można więc je używać do porównań oraz do śledzenia ewolucji moich badań i poglądów.


#G2. Dlaczego owa stara wersja opracowania [10] z 2010 i 2011 roku okazała się wysoce niepraktyczna:

       Ową starą wersję opracowania [10] z PDF wersjmi moich stron przygotowaem w latach 2010 i 2011. Niestety, już wkrótce okazała się on niepraktyczna. W każdym jej tomie publikowaa ona bowiem wiele stron, co niesamowicie utrudniało jej aktualizację.


#G3. Jak i dlaczego niniejsza seria broszurek [11] eliminuje wady i niedogodności tamtej starej wersji opracowania [10] z 2010 i 2011 roku:

       Poprzez publikowanie każdej totaliztycznej strony w odrębnej broszurce, poszczególne broszurki NIE wymagają tak dużo pamięci komputerowej. Mogą więc być publikowne na większej liczbie serwerów. Ponadto, broszurkę z pojedyńczą stroną jest łatwiej aktualizować. Trudniej ją też zasabotażować niż objtościowo duża publiację zawierającą wiele stron.


Część #H: Zalety i wady języka HTML do programowania stron internetowych - który to język ja używam do sporządzania totaliztycznych stron jakie autoryzuję:

      

#H1. Jak wszystko co istnieje w świecie fizycznym, także język HTML ma swoje zalety i wady:

       Świat fizyczny w jakim żyjemy ma to do siebie, że nic w nim NIE a tylko zalet lub tylko wad. Wszytko jt mieszaniną zlet i wad, jaki na dodatek zależ od sytuacji w jakich my to używamy. Poniżej wyszczególnię więc zalety i wady języka HTML w którym ja programuję totaliztyczne strony.


#H2. Zalety języka HTML:

       Język HTML w którym zaprogramowane są wszystkie totaliztyczne strony jest wysoce poręczny i ma liczne zalety. Oto najważniejsze z tych zalet:
       1. Prostota. Język HTML jest ogrmnie prosty w użyciu. Łatwo więc w nim ręcznie programować strony internetowe.
       2. Łatwość nanoszenia poprawek. W języku HTML łatwo też nanosić ręcznie na już wykonane strony wszelkie dalsze poprawki i udoskonalenia. Ich zaś potrzeba w przypadku totaliztycznych stron pojawia się szczególnie często. Wszakże strony te raportują wyniki moich badań naukowych. Co jakiś czas trzeba w nich więc informować czytelnika o tym co nowego zdołałem ustalić.
       3. Oddzielanie ilustracji od kodów strony, co pomniejsza pamięć wymaganą do przechowywania tej strony. Stąd striony w HTML daje się umieszczać nawet na darmowych serwerach które oferują użytkownikom tylko niewielką ilość pamięci.
       4. Relatywnie dobre działanie na wszystkich komputerach. Język HTML nie stwarza więc ograniczeń co do komputera na jakim jest użyty.


#H3. Wady i niedogodności języka HTML:

       Niestety, owa poręczność języka HTML opłacana jest też sporą ilością jego wad. Do najważniejszych z tych wad należą:
       1. Do stron zaprogramowanych w języku HTML najróżniejszym internetowym przestępcom relatwywnie łatwo jest doczepić wirusy, programy szpiegujące, itp. Dlatego sporo z możliwości tego języka, np. używany przez niego język skryptowy zwany "Java Script", jest blokowane przez najróżniejsze komputerowe "firewalls" (tj. "ściany ognia" blokujące przed wirusami) oraz przez niektóre wyszukiwarki, np. przez googlowski "Chrome".
       2. Strony w języku HTML pozwalają na łatwe doczepianie do nich przez serwery najróżniejszych ogłoszeń, zdjęć, filmów, itp. - które zaśmiecają ekran, zjadają pamięć i powodują blokowanie tych stron przez "firewalls". Z tego powodu często totaliztyczne strony pojawiają się z wieloma nienależącymi do nich dodatkami.
       3. Strony zaprogramowane w języku HTML łatwo zasabotażować. Tymczasem totaliztyczne strony mają dziwnie wielu przeciwników i prześladowców, którzy wcale NIE poprzestają na jedynie opluwaniu i obrzydzaniu innym ich zawartości, a którzy często posuwają się aż do sabotażowania tych stron - co wyjaśniam dokładniej na stronie o nazwie sabotages_pl.htm. Nic więc dziwnego, że często są one zasabotażowane.
       4. Strony wyświetlane z internetu w języku HTML są bardzo trudne do wydrukowania. Wszakże przy próbie ich drukowania drukuje się NIE tylko ich treść, ale także całe te śmiecie jakie wokół nich są tworzone - znaczy dodawane do nich ogłoszenia, reklamy, zdjęcia, itp. Ponadto, po wydrukowaniu ich treśc jest nieczytalna, pozbawiona numeracji stron, zaśmiecona dodatkowymi informacjami internetowymi, itp.


#H4. Z wad języka HTML wyłania się właśnie potrzeba aby co bardziej poczytne totaliztyczne strony były dostępne także w formacie PDF:

       Wady języka HTML powodują, że istnieje potrzeba aby najbardziej czytane totaliztyczne strony udostępniane też były w jakimś innym języku lub formacie, który eliminuje te wady. Najlepszym zaś z takich innych formatów internetowych jest PDF.


Część #I: Zalety i wady publikacji dostępnych w internecie w formacie PDF:

      

#I1. Co to takiego format PDF:

       Format "PDF" to rodzaj formatu używanego w internecie, który przesyła strony w formie podobnej do graficznej - tj. bardziej podobnej do zdjęcia lub kserokopii, niż np. do tekstu zapisanego jakimś wordprocessorem (tj. do takiego tekstu, w którym każda literka jest ciągle reprezentowana przez odpowiadający jej kod bajtowy).


#I2. Zalety formatu PDF:

       Najważniejsze z zalet formatu PDF to:
       1. Duża odporność na komputerowe wirusy. Będąc bowiem formatem podobnym do graficznego (tj. bardziej podobnym do kserokopii lub zdjęcia, niż do numerycznego tekstu z wordprocessora), format PDF sprawia wiele kłopotów tym złośliwcom którzy chcieliby doczepić jakieś komputerowe wirusy do plików w owym PDF. Istnieje wiele powodów owej odporności dokumentów w PDF na wirusy komputerowe. Przykładem jednego z nich jest, że PDF nie posiada możliwości dobudowywania makroinstrukcji, w rodzaju takich jakie istnieją w WORDzie (notabene, to właśnie z powodu owych makroinstrukcji dokumenty WORDa są jednym z częstrzych przenosicieli wirusów komputerowych). Innym przykładem jest, że na PDF typowo tłumaczone są tylko dokumenty, które NIE mają niemal żadnej wartości dla twórców wirusów, przykładowo dokumenty naukowe (takie jak moje strony) lub najróżniejsze oficjalne (a stąd i nudne) raporty. W rezultacie, w kręgach komputerowych panuje opinia, że jeśli chodzi o prawdopodobieństwo zarażenia wirusem komputerowym, pliki w formacie PDF są najbezpieczniejsze ze wszystkich powszechnie używanych obecnie formatów internetowych.
       2. Łatwość wydrukowania. Wszystko co zapisane w formacie PDF daje się łatwo wydrukować, zaś jakość wydruku jest równa jakości wyydruków z wordprocessorów - znaczy wydruki te NIE są niczym "zaśmiecane", jak to ma miejsce np. z normalnymi wydrukami stron internetowych. Aby wydrukować jakiś dokument w formacie PDF, po jego otworzeniu w internecie wystarczy kliknąć na ikonkę drukarki jaka przy nim się ukaże. Inna metoda drukowania polega na jego załadowaniu do własnego komputera i na następnym wczytaniu go z pomocą programu zwanego "Adobe Reader" (który czyta właśnie dokumenty w formacie PDF) - jaki to program jest obecny praktycznie w niemal każdym dzisiejszym komputerze. Z kolei ów "Adobe Reader" ma polecenie "Drukuj" ("Print") w pierwszym ze swoich "pull-down-menus" - tj. w menu oznaczonym "File" ("Plik").
       3. Zawarcie w broszurkach zarówno ich tekstu jak i wszystkich ilustracji. Stąd NIE tak łatwo ich zasabotażować. Jednym bowiem z najczęstrzych sabotaży stron w języku HTML jest, że sabotażysta deletuje lub jakoś uszkadza którąś z ilustracji używanych przez sabotażowaną stronę. Ponieważ jednak w formacie PDF ilustracje te są już włączone do tekstu broszurki, sabotażysta NIE jest w stanie ich tak łatwo zasabotażować.
       4. Strony i broszurki w formacie PDF daje się też czytać i oglądać bezpośrednio z ekranu własnego komputera, kiedy komputer ten NIE jest już podłączony do internetu. Praktycznie bowiem niemal każdy komputer ma czytnik dla formatu PDF (typowo czytnik ten zwany jest "Adobe Reader"). Aby więc czytać daną stronę lub broszurkę z ekranu własnego komputera, kiedy komputer ten NIE jest już podłączony do internetu, wystarczy najpierw załadować sobie ją z internetu do własnego komputera, poczym już po odłączeniu się od internetu trzeba tą stronę lub broszurkę otworzyć z pomocą programu zwanego "Adobe Reader". Po otwarciu, program ten umożliwi nam czytanie broszurki z ekranu naszego komputera, a jeśli zechcemy to i nawet jej wydrukowanie na naszej drukarce.
       5. Zdolność do transmitowania aktywnych linków do innych ilustracji, stron i witryn internetowych. Linki te (na moich stronach zawsze są one koloru zielonego) pozwalają więc na łatwe wywoływanie i przeglądanie tego na co dana broszurka w PDF (czyli i strona z jakiej broszurka ta została sporządzona) powołuje się w danym miejscu.


#I3. Wady formatu PDF:

       Najważniejsze z wad formatu PDF to:
       1. Duża objętość. Strony zapisane w formacie PDF są niemal 2 razy większe niż strony w HTML. To zaś znaczy, że NIE każdy serwer pozwala je wystawiać.
       2. Wysoce pracochłonne sporządzenie i aktualizowanie. Format PDF jest bowiem niekompatibilny z językiem HTML w którym ja oryginalnie piszę swoje strony. Aby więc przygotować jakąś stronę w PDF muszę ją dosłownie "ręcznie tłumaczyć" z HTML na PDF. To tłumaczenie jest relatywnie pracochłonne, bowiem wymaga ono najpierw otworzenia danej strony w HTML na jakimś serwerze i jej wyświetlenia (aby aktywować bezwzględną wartość jej linków), potem skopiowania tej strony do wordprocessora WORD, następnego ręcznego wyeliminowania efektów najróżniejszych niekompatibilności pomiędzy formatami WORDa i wyświetlanego HTMLa tej strony, w końcu przetłumaczenia z WORDa na PDF i załadowania na wymagane serwery. Stąd przetłumaczenie jakiejś strony z HTML na PDF, albo jej zaktualizowanie, zjada mi sporo czasu - którego zawsze chronicznie mi brakuje. To z tego właśnie powodu, aktualizowanie wszystkich stron naraz w uprzednio prowadzonym opracowaniu [10], okazało się praktycznie niemal niemożliwe. Dla broszurek z serii [11] takiego ich przygotowania, oraz późniejszego ich aktualizowania, z konieczności będę więc musiał dokonywać relatywnie rzadko - kiedy okaże się to absolutnie konieczne (chociaż za każdym razem, mając do czynienia z tylko jedną stroną, będzie to możliwe znacznie łatwiej niż w przypadku tego uprzedniego opracowania [10]).
       3. Brak samoaktywujących się linków. Przykładowo, na końcu każdej totaliztycznej strony umieszczany jest link do licznika odwiedzin, który na stronach w języku HTML samoaktywuje się przy każdym uruchomieniu danej strony. Niestety, w formacie PDF samoaktywowanie się tego linku NIE następuje. Dlatego jeśli ktoś chce zobaczyć liczbę odwiedzin danej broszurki, wówczas dla opisywanych tu broszurek w formacie PDF musi on dodatkowo klinknąć na zielony link umieszczany na końcu każdej broszurki i oznaczany np. zielonym napisem


Część #J: Zalety i wady niniejszej serii broszurek [11] publikujących totaliztyczne strony internetowe w formacie PDF:

      

#J1. Zalety serii broszurek [11] w formacie PDF:

       Opublikowanie serii broszurek [11] w formacie PDF ma następujące zalety:
       1. Brak obawy o wirusy. Wszakże format PDF jest uważany za obecnie najbezpieczniejszy w internecie.
       2. Prostota czytania. Każdą z nich łatwo czytać, bo ma wyraźny i czytelny tekst na białym tle. Ich czytanie z ekranu komputera niemal się NIE różni od czytania ich wydrukowanej formy z papierowych stron.
       3. Łatwość pozbawionego zanieczyszczeń drukowania. Każdą indywidualną broszurkę można wydrukować tak jakby miało się ją napisaną na wordprocesorze.
       4. Mozliwość czytania na komputerze NIE podłączonym do internetu - co już omówiłem w (4) z punktu #I2.
       5. Utrudnione sabotażowanie. Totaliztyczne strony mają wielu zajadłych wrogów - co czytelnik zapewne już odnotował po ilości opluwających je i szkalujących wypowiedzi jakie zaśmiecają internet. Owi wrogowie często posuwają się nawet do sabotażowania tych stron. Jak to jednak wyjaśniłem już np. w (3) z punktu #I2, sabotażowanie broszurek w formacie PDF jest znacznie trudniejsze niż sabotażowanie stron w języku HTML.


Część #K: Jeśli czytelnik tak preferuje, wówczas przestrzegając zastrzeżeń "copyrights" dla moich stron, sam też może sobie przygotować broszurkę formatu PDF z treścią dowolnej mojej strony:

      

#K1. Jak każdy może sporządzić sobie wersję PDF wybranej przez siebie totaliztycznej strony:

       Może się zdarzyć, że z jakichś tam powodów czytelnik wolałby sam przygotować sobie broszurkę w formacie PDF, z treścią tej mojej strony jakiej opisy i idee szczególnie go interesują. Wszakże mojego wykonania broszurka z ową stroną, może właśnie NIE mieć najaktualniejszej wersji, albo może wogółe NIE być dostępna, albo może zawierać jakiś problem formatowania czy rodzaj błędów które szczególnie irytują czytelnika (wszakże jako niedoskonały człowiek ja też popełniam sporo błędów), itp. Oczywiście, ja NIE mam nic przeciwko temu, aby bez niepotrzebnie zjadającego mój czas kontaktowania się ze mną w tej sprawie, dla własnego użytku czytelnik sam przygotował sobie broszurki z wydrukiem mojej strony - pod warunkiem jednakże, iż czytelnik dotrzyma w tej broszurce moich zastrzeżeń "copyright".
       Aby przygotowac sobie samemu taką broszurkę w bezpiecznym i drukowalnym formacie PDF, trzeba wykonać kilka działań jak następuje:
       1. Otworzyć sobie dowolną z wylistowanych w punkcie #B1 tej strony broszurek PDF z moimi stronami, aby oglądnąć jak taka broszurka wygląda i jak jest zredagowana. Wszakże aby samemu wykonać sobie taką broszurkę w PDF, najpierw trzeba poznać co chce się wykonać i jak to będzie wyglądało po wykonaniu. Najlepiej jeśli takiemu poznaniu towarzyszy też oglądnięcie mojej strony internetowej dla jakiej owa broszurka została wykonana. Wszakże oglądnięcie owo pozwoli poznać jakie są różnice pomiędzy nimi, a stąd co i gdzie zostaje zaczerpnięte ze strony internetowej, poczym jest kopiowane do broszurki. Trzeba też odnotować, że ja w swoich "copyrights" upieram się, iż każde moje opracowanie jest kopiowane włącznie z jego stroną tytułową, z wszystkimi zawartymi w nim ilustracjami, z podanymi na nim zastrzeżeniami copyrights, a także z datą jego najnowszego opublikowania jaką ja na nim umieściłem.
       2. Otworzyć sobie niniejszą stronę z internetu i skopiować z niej do microsoft'owskiego "Worda" w swoim komputerze stronę tytułową takiej broszurki - podaną tutaj w punkcie #F2. Po owym skopiowaniu, trzeba zmienić datę opublikowania owej broszurki podaną w lewym-górnym rogu tej strony tytułowej, na datę jaka figurowała będzie na mojej stronie internetowej którą czytelnik pragnie właśnie zamienić w broszurkę formatu PDF. Ponadto trzeba też na owej stronie tytułowej zmienić na właściwe nazwę i tytuł mojej broszurowanej strony internetowej.
       3. Otworzyć sobie tę moją stronę internetową, którą czytelnik chce zbroszurkować, oraz skopiować jej treść do "Worda" ze swego komputera. Treść tą należy wkleić zaraz po uprzednio skopiowanej stronie tytułowej tworzonej właśnie broszurki - tak aby "wstęp" jaki przytaczam na początku każdej swojej strony internetowej, w broszurce początkowo był umieszczony już na jej drugiej stronie (aczkolwiek potem przed owym "wstępem" czytelnikowi wolno jest dodać sporządzony przez siebie "spis treści").
       4. Wyedytować w swoim "Wordzie" właśnie skopiowany tekst, tak aby spełniał on wymogi dobrze wyglądającego i łatwo czytającego się wydruku. W tym celu należy wykorzystać edytorskie możliwości jakie oferuje "Word", np. "font" i jego wielkość - które nam najbardziej odpowiadają, rozmiar ilustracji jaki najbardziej pasuje do ilustrowanego opisu, itp. Ja zgadzam się także, aby czytelnik dodał też do sporządzanej przez siebie broszurki takie dodatkowe elementy ułatwiające czytanie i podnoszące jej wartość użytkową, jak np. "spis treści" i "spis ilustracji". (Ja sam narazie NIE dodaję tych spisów z uwagi na chroniczny brak czasu, a także ponieważ wiem, że w przyszłosci każdą z tych broszurek będę musiał sporządzać ponownie aż kilka razy - NIE wykluczam jednak, że spisy takie dodam do nich w przyszlości.) Niektóre z elementów pomocnych w owym edytowaniu, np. dodawany na końcu moich broszurek ochotniczo uruchamiany licznik odwiedzin o postaci można sobie skopiować z niniejszej strony (dla przeedytowania), albo tez skopiować z już istniejącej broszurki PDF z daną moją stroną.
       5. Przetłumaczyć tak otrzymaną i wyedytowaną broszurkę na format PDF. "Word" oferuje możliwość automatycznego tłumaczenia zedytowanego przez siebie wordowskiego tekstu na bezpieczny format PDF. W nowszych wersjach "Worda", takie tłumaczenie na format PDF jest włączone jako jeden z formatów w którym mozna zachowywać wordowskie dokumenty. Natomiast starsze wersje Worda używają odrębnego programu zwanego "Acrobat Distiller", który działa jako wordowska "drukarka" - jednak zamiast drukować wordowskie teksty, zwyczajnie tłumaczy on je na dokumenty w formacie PDF które potem zachowuje na dysku. Ja rekomenduję wykonanie sobie takiego tłumaczenia na PDF, bowiem (jak to już wyjaśniłem w "części #I" i w "części #J" tej strony) tekst w formacie PDF jest znacznie bezpieczniejszy, a także łatwiejszy do czytania, do wydruku, do otwierania, oraz do kopiowania. Oczywiście, niezleżnie od "Worda" istnieją też inne edytory i wordprocessory, które także pozwalają przygotować sobie broszurki w formacie PDF. Jeśli więc czytelnik NIE posiada "Worda", jednak posiada takie inne oprogramowanie, wówczas też może je użyć w opisywany tu sposób, aby sporządzić sobie broszurkę z wybraną moją stroną zapisaną w formacie PDF.
       Odnotuj, że niniejsza procedura wykonywania broszurek w bezpiecznym formacie PDF (którego komputerowe wirusy się NIE czepiają) jest też opublikowana w punkcie #F1 mojej odrębnej strony o nazwie replicate_pl.htm - która opisuje procedury kopiowania do własnego komputera stron internetowych w HTML - wyjaśnione na przykładzie stron mojego autorstwa.


Część #L: Podsumowanie tej strony:

      

#L1. Podsumujmy co strona ta osiąga:

       Strona ta realizuje oba swoje cele. Znaczy pozwala na przeglądanie wybranych totaliztycznych stron dostępnych w formacie PDF, a dodatkowo wyjaśnia sporo niuansów z formatem tym związanych, o jakich typowy użytkownik internetu z reguły NIE bardzo wie gdzie się dowiedzieć.


Część #M: Informacje końcowe tej strony:

      

#M1. Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       W punkcie #L3 odrębnej strony o nazwie pajak_jan.htm podane zostały aktualne adresy emailowe oraz inne dane kontaktowe do autora tej strony, tj. oficjalnie do dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie do Prof. dra inż. Jana Pająka. Powodem dla którego czytelnik ma prawo do kurtuazyjnego adresowania autora tej strony tytułem profesor wynika z faktu, że z profesorami jest tak jak z generałami. Znaczy, jeśli ktoś raz był profesorem, wówczas grzecznościowo jest już profesorem przez resztę życia. Autor zaś tej strony był profesorem aż na 4 odmiennych uniwersytetach, przez okres około 7 lat. Mianowicie, na trzech z tych uniwersytetów, w okresie od 1 września 1992 roku aż do 31 października 1998 roku, autor pracował jako odpowiednik polskiego "profesora nadzwyczajnego" - czyli zachodniego tzw. "Associate Professor" (z angielskiej uczelnianej hierarchii naukowej). Z kolei na jednej uczelni, w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, autor pracował na stanowisku odpowiadającym pełnemu polskiemu "profesorowi zwyczajnemu", tj. na tzw. (Full) "Professor". Tak się też składało, że tamto zatrudnienie na stanowisku "Professor" było też ostatnim miejscem zatrudnienia jego życia zawodowego. Autor odszedł więc na emeryturę jako "były profesor".
       Po odlocie z Polski w 1982 roku, autor nieustannie ponawiał wysiłki i inicjatywy aby móc powrócić do kraju i aby jego wiedza i doświadczenie mogły też służyć ojczyźnie w której się urodził. Wszakże wiedział doskonale, że skoro poza granicami kraju zdołał przełamać przeszkody językowe, uprzedzenia jakie często mają tam wobec Polaków, wymogi odmiennych metod nauczania, różnice kulturowe, itp., osiągając tam pozycję pełnego profesora, wówczas z całą pewnością miał też wiele do zaoferowania uczelniom w swojej własnej ojczyźnie. Niestety, wszystkie te inicjatywy i wysiłki autora były niweczone przez najróżniejszych rodaków którzy najwyraźniej zadedykowali swoje życie służeniu zjawisku jakie w punkcie #G1 strony eco_cars_pl.htm opisywane jest pod nazwą "przekleństwo wynalazców". Najbliższe sukcesu były dwie z takich inicjatyw autora tej strony. Pierwsza z nich miała miejsce w 1986 roku, tj. zaraz po opublikowaniu w Nowej Zelandii monografii naukowej [1] "Teoria Magnokraftu - monografia o dyskoidalnym statku kosmicznym napędzanym pulsującym polem magnetycznym" (wydanie I, polskojęzyczne, marzec 1986, Invercargill, Nowa Zelandia, ISBN 0-9597698-5-4, 136 stron, 58 rysunków) - której treść była pierwowzorem dla obecnej treści tomów 3 i 2 najnowszej jego monografii [1/5]. Tamta monografia [1] opisywała wynaleziony przez autora statek kosmiczny nazywany magnokraftem oraz urządzenie napędowe dla owego statku zwane komorą oscylacyjną. Po opublikowaniu monografii [1] autor zwrócił się oficjalnie do Rady Naukowej Instytutu TBM Politechniki Wrocławskiej o pozwolenie mu na otwarcie przewodu habilitacyjnego i na obronienie rozprawy habilitacyjnej o owym statku - tak jak to wyjaśniam w punkcie #J1 strony magnocraft_pl.htm oraz w #69 z części #D strony rok.htm. Niestety, Rana Naukowa I-TBM odmówiła mu wówczas tego pozwolenia, wymawiając się że NIE ma w swoim gronie specjalistów którzy zajmowaliby się badaniami magnokraftu (chciaż autor wyraźnie zaznaczył w swoim wniosku-prośbie o otwarcie przewodu habilitacyjnego, że magnokraft jest jego wynalazkiem i że nikt przedtem na całym świecie NIE badal i NIE rozwijał tego rodzaju napędu dla statków kosmicznych). Wielka szkoda, że tamta inicjatywa autora została ustrzelona, bowiem gdyby wówczas udało się połączyć wynalazcze i inżynierskie zdolności autora z możliwościami wykonawczymi i badawczymi owego Instytutu TBM, wówczas do dzisiaj "magnokrat" i "komora oscylacyjna" byłyby zapewne już zbudowane i efektywnie służyłyby Polsce, zaś autor prawdopodobnie pracowałby teraz nad zbudowaniem jeszcze doskonalszego wehikułu czasu.
       Druga bliska sukcesu inicjatywa autora aby służyć swemu krajowi pojawiła się kiedy w 2009 roku jedna z uczelni w Polsce zaoferowała autorowi zatrudnienie na stanowisku "profesora nadzwyczajnego" w inżynierii softwarowej. Niestety, polskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, które ma prawo odmówienia zgody na czyjeś zatrudnienie na stanowisku profesorskim, NIE wyraziło zgody na to zatrudnienie autora pod wymówką, że autor NIE posiada wykształcenia informatycznego. W swojej odmowie ministerstwo to przeoczyło jednak (lub celowo zignorowało) sporo faktów, przykładowo że kiedy autor studiował w latach 1964 do 1970, w Polsce NIE istniały jeszcze studia informatyczne, że doktorat autora był z pogranicza dzisiejszej informatyki oraz inżynierii mechanicznej (dotyczył bowiem tego co w dzisiejszych czasach nazywane jest m.in. "Computer Aided Design" oraz wersja "Finite Elements Method"), a także że poza Polską autor wykładał właśnie głównie informatykę na zachodnich uczelniach i że jedna pozycja odpowiednika "profesora nadzwyczajnego" oraz jedna pozycja odpowiednika "profesora zwyczajnego" jakie tam zajmował były właśnie w informatycznej specjalizacji "Software Engineering" - tj. "inżynierii softwarowej". (Sprawę tamtej odmowy pozwolenia polskiego ministerstwa na zatrudnienie autora w polskiej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego omawiam także w (5) z punktu #F3 strony o nazwie god_istnieje.htm oraz w punkcie #D3 strony o nazwie mozajski.htm.) Swoją drogą to ciekawe jak tacy oddani "przekleństwu wynalazców" Polacy wyobrażają sobie awans cywilizacyjny swego kraju, jeśli systematycznie "podcinają oni skrzydła" każdemu co bardziej twórczemu rodakowi.
       Jeśli więc czytelnik życzy sobie wysłać autorowi ewentualne uwagi, informacje, zdjęcia, opisy własnych przeżyć, itp., wówczas powinien pisać na adres emailowy podany na w/w punkcie #L3 strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pajak).


#M2. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#M3. Copyrights © 2016 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2016 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Niektóre z idei zaprezentowanych na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje kilka idei które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub wykorzystanych na tej stronie. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakichkolwiek idei zaprezentowanych na niniejszej stronie (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest oryginalnym autorem tych idei (czyli aby, jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)

English flag
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 15 luty 2013 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 12 czerwca 2016 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)